TEENUSED

Meie teenuste alla kuuluvad:

• igapäevase raamatupidamise korraldamine
• laoarvestus
• palgaarvestus
• põhivarade arvestus
• kuluaruannete koostamine
• lähetusaruannete koostamine
• deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
• statistika aruannete koostamine
• dokumentatsiooni haldamine

Muud raamatupidamisteenused ühekordse iseloomuga:

• raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
• eelmiste perioodide korrastamine
• aruannete (bilanss, kasumiaruanne jne) koostamine
• majandusaasta aruande koostamine
• aruandlus Eesti Pangale
• põhikirjade muutmine
• arhiveerimine
• lepingute ja muude dokumentide koostamine

Küsi personaalset pakkumist ja leiame koos sobiva lahenduse.